W dniu 13 października 2017 r. w Parafii Najświętszego Imienia Maryi oo. Pijarów  przy ul. Dzielskiego 1 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta której przewodniczyli o. Edward  Leśniak (pijar) i o. Łukasz Gora (franciszkanin), a w której udział wzięli: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Spożywczych, Ochotniczego Hufca Pracy wraz z pocztami sztandarowymi oraz rodzice i cała społeczność szkolna.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele klas pierwszych złożyli znicz przed Figurą Najświętszej Maryi.

UCZNIOM KLAS PIERWSZYCH ŻYCZYMY POWODZENIA W REALIZACJI SWOICH PLANÓW

I ZAMIERZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO!

 

Ślubowanie klas pierwszych