W dniu 24.10.2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt: ,,Szkoła częścią wspólnoty”. Organizatorem była Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. W projekcie i konferencji wzięli udział uczniowie: Damian Marchewka, kl. III EW, Miłosz Gądek kl. III TG i koordynator psycholog Mariusz Ostrowski. Nasza szkoła realizowała autorski projekt pt: ,,Razem lepiej, czyli otwarta i partnerska szkoła”. W ramach realizacji naszego projektu współpracowaliśmy ze społecznością lokalną, angażowaliśmy różne grupy społeczne w jego realizację – od przedszkolaków, do seniorów, chcieliśmy pokazać, że nasza szkoła jest miejscem otwartym i przyjaznym dla różnych grup społecznych. W projekcie uczestniczyło 30 szkół średnich. Na konferencji dokonaliśmy prezentacji efektów realizacji projektu i przedstawiliśmy mocne strony naszej szkoły.

 

"Szkoła częścią wspólnoty"