W dniu 29 listopada wolontariusze naszej szkoły wraz z opiekunami, panem Leszkiem Pasternakiem i Mariuszem Ostrowskim przekazali Fundacji Bez Tajemnic zakrętki, które zbierane były na zakup wózka inwalidzkiego. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i prosimy o jeszcze!
Zakrętki wrzucamy do pojemnika przy wejściu do szkoły.
Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu
Wózek inwalidzki za zakrętki