W dniach od 19.11 do 25.11. 2017 r. nauczyciele z naszej szkoły, tj. Jolanta Guzy, Barbara Skotniczna, Katarzyna Jagi-Stępień oraz Agnieszka Siembida brali udział w Programie ERASMUS+ z sektora Edukacja szkolna dotyczącego „Ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wyjazd odbył się do partnerskiej, węgierskiej szkoły Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola mieszczącej się w miejscowości Gyöngyös na Węgrzech.
Zadaniem projektu była obserwacja pracy nauczycieli w węgierskiej szkole gastronomicznej oraz zapoznanie się z metodami pracy z uczniem, rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych, jak również poznanie typowych dla regionu surowców spożywczych i ich wykorzystanie w gastronomii.
Nauczyciele naszej szkoły podczas spotkań z dyrekcją i nauczycielami zapoznali się z systemem edukacji zawodowej na Węgrzech, klasyfikacją zawodów, potwierdzaniem efektów szkolenia i możliwościami dalszej edukacji.
Podczas pobytu zwiedzili szkołę, pracownie gastronomiczną, pracownię obsługi konsumenta oraz inne pracownie przedmiotowe. Nauczyciele brali udział w zajęciach praktycznych i uczestniczyli w produkcji typowych potraw kuchni węgierskiej pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zwiedzili także zakłady pracy, gdzie uczniowie niniejszej szkoły odbywają obowiązkową praktyczną naukę zawodu oraz zwiedzili główne zabytki miasta Gyöngyös i okolic (miasto Eger oraz Budapeszt).

Wyjazd na Węgry