Tematem przewodnim XXIII edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik jest: Powiew wiosny.

Tematyka I Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz brzmi: Potrawy
z drobiem w roli głównej
.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas programowo najwyższych w zawodzie piekarz, cukiernik i kucharz.

Głównym celem konkursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów klas Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodach piekarz, cukiernik i kucharz.

Turniej składa się z części pisemnej w formie testu i części praktycznej. Test obejmuje wiedzę z zakresu danego zawodu. W części praktycznej uczniowie wykonują
i prezentują wyroby właściwe dla zawodu zgodnie z tematem podanym przez organizatora ogólnopolskich eliminacji.

Laureatom etapu ogólnopolskiego przysługuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 12 grudnia 2017 r.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 3  listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest dzieło Zbigniewa Pronaszki „Szachista”.

Zadanie konkursowe polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego.

Dla wielu osób udział w konkursie „Obraz a słowo…” jest istotnym szczeblem kariery. Rangę i wysoki poziom konkursu podkreśla fakt, iż od trzech lat odbywa się on pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Regulamin Etapu Wojewódzkiego (Okręgowego) Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Regulamin Etapu Wojewódzkiego (Okręgowego) Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik

Terminarz

Karta zgłoszenia – kucharz

Karta zgłoszenia – piekarz, cukiernik