Tematem przewodnim XXIII edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik jest: Powiew wiosny.

Tematyka I Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz brzmi: Potrawy
z drobiem w roli głównej
.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas programowo najwyższych w zawodzie piekarz, cukiernik i kucharz.

Głównym celem konkursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów klas Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodach piekarz, cukiernik i kucharz.

Turniej składa się z części pisemnej w formie testu i części praktycznej. Test obejmuje wiedzę z zakresu danego zawodu. W części praktycznej uczniowie wykonują
i prezentują wyroby właściwe dla zawodu zgodnie z tematem podanym przez organizatora ogólnopolskich eliminacji.

Laureatom etapu ogólnopolskiego przysługuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 12 grudnia 2017 r.

 

Regulamin Etapu Wojewódzkiego (Okręgowego) Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Regulamin Etapu Wojewódzkiego (Okręgowego) Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik

Terminarz

Karta zgłoszenia – kucharz

Karta zgłoszenia – piekarz, cukiernik