Godziny dyżurów – gabinet – parter s. 117

 PSYCHOLOG SZKOLNY

MARIUSZ OSTROWSKI  

Poniedziałek 10.30  – 14.30

Wtorek 8.00   – 13.30

Środa 10.45 –  16.15

Czwartek 10.00  –  14.30

Piątek  8.00    –  13.30

 

Zapraszam uczniów, rodziców, nauczycieli na konsultacje.

Pomoc psychologiczna polega w szczególności na:

  1. Diagnozowaniu środowiska ucznia.
  2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia.
  3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeniach szkolnych.
  4. Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
  5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  6. Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  7. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
  8. Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie.
  9. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.
  10. Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów.

 

Dodatkowo uczniowie mają możliwość korzystania z coachingu indywidualnie.

Psycholog jest także koordynatorem wolontariatu szkolnego. Zapraszam uczniów do zaangażowania w działania wolontariackie, w naszej szkole. Osoby zainteresowane mogą realizować swoje pasje i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Od września 2017 r. do grudnia 2017 r. nasza szkoła będzie realizować projekt pt: ,,Apetyt na działanie” adresowany do młodzieży i seniorów, który ma na celu integrację i współpracę międzypokoleniową oraz wymianę doświadczeń kulinarnych (szczegóły projektu w zakładce Programy, które realizuje szkoła).

 

Plan pracy Psychologa (zobacz)