Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca

 Weronika Mosiek kl. 2TGK

 

Z-ca przewodniczącej

 Aleksandra Kamińska 2TGA

Skarbnik

Zuzanna Kozień 2TGA

 

Sekretarz

Damian Marchewka 3EW

 

Rzecznik praw ucznia

 Krystian Kluczkiewicz 2TGA