Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący

 Kacper Chmiel kl. 2TKA

 

Z-ca przewodniczącego

 Weronika Mosiek 2TKA

 

Skarbnik

Zuzanna Kozień 2TGA

 

Sekretarz

Damian Marchewka 3EW

 

Rzecznik praw ucznia

 Krystian Kluczkiewicz 2TGA