Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych na dostawę wyposażenia pracowni zawodowych

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie informuje, iż termin składania 
ofert/propozycji cenowych został przedłużony do 20.06.2018 r.

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie informuje, iż spośród nadesłanych ofert na dostawę wyposażenia pracowni zawodowych została wybrana oferta:

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

opiewająca na 26 947,46 zł. brutto, co stanowiło najniższą propozycję cenową w pełni zgodną z zapytaniem ofertowym. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.